Sommerferie

Sommerferien er over os, og vi forsøger at finde roen til at fokusere på at oplade kroppen til at håndtere stress og indtryk fra det omkringliggende univers. Aikido træningen er også sat på hold… I hvert fald den i Dojoen, men Aikido foregår i ligeså høj grad i det daglige.

Fokuser på at holde centeret, linjen igennem kroppen der gør vores bevægelser mere frie og mindre fysisk krævende. Balance og en accept af indtryk og de følelser de vækker i ens eget univers. Ved, til stadighed at lære at håndtere disse følelser og den fornemmelse det giver i kroppen, vil man langsomt være langt mere afslappet i den måde man håndterer ‘besværlige’ eller ‘ubehagelige’ situationer.

På den måde vænner man kroppen til at håndtere et pres, ved at kunne acceptere og enten modtage eller afvise indtrykkende.

Når sommerferien er overstået i midten af august, starter arbejdet i dojoen op igen. Vi får lov til at hjælpe vores aikido kolleger til at opleve hvordan det er at få ubetinget opmærksomhed til at øve og lære at forholde sig, ikke blot til udefra kommende faktorer, men også til de fysiske faktorer, der jo er grundlag for de fleste Budo teknikker.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial